2017/18 Devon Senior & Intermediate Cup/Shield draws

The full draws are below:-

Devon Cup (first round to be played Saturday, February 10, 2018)

Brixham v Newton Abbot

Exeter University v Bideford

Teignmouth v Exmouth

Okehampton v Ivybridge

Devon Intermediate Cup (first round to be played Saturday, November 18)

Crediton v Sidmouth

Kingsbridge v Cullompton

Tiverton v Torquay Athletic

Devonport Services v Paignton

Devon Intermediate Shield (first round to be played October 14)

Tavistock v Bye

Plymouth Argaum v Plymstock Albion Oaks

Torrington v Withycombe

Honiton v Wessex